Work at Hamon ?

5 July 2019

Major progress in the Group’s refinancing

  • Financial

Avancement majeur du refinancement du Groupe :

Projet d’extension pour 5 ans du crédit syndiqué et de l’emprunt obligataire avec demande de réduction de la valeur du remboursement pour ce dernier 

Télécharger le communiqué

 

Le conseil d'administration de la Sogepa approuve le plan de refinancement de Hamon 

Télécharger le communiqué

 

Belangrijke vooruitgang in de herfinanciering van de Groep: 

Project voor de verlenging met 5 jaar van de gesyndiceerde lening en de obligatielening met het verzoek om de waarde van de terugbetaling van deze laatste te verminderen

Download persmededeling

 

Sogepa's raad van bestuur keurt het herfinancieringsplan van Hamon goed

 Download persmededeling

 

Major progress in the Group’s refinancing:

Project to extend the syndicated loan and bond loan by 5 years with request to reduce the value of the redemption for the latter

Download press release

 

The board of Directors of Sogepa approves Hamon's refinancing plan

Download press release

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
OK